شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اکستچ

بروسکوپ دیجیتال MC200 اکستچ Extech
موجود
Digital Microscope / Camera دارای صفحه نمایش ̎ 2.8 TFT Color 1x ~ 10x ,...
بروسکوپ مینی دیجیتال MC108 اکستچ Extech
موجود
Digital Mini Microscopes 7x ~ 27x :زوم اپتیکال زوم دیجیتال: 4x روشنایی با LED و...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-17CAM-2M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 2 متر زاویه دید: 50 درجه دارای لنز: 17 میلی متر فوکوس: 15...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-17CAM-5M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 5 متر زاویه دید: 50 درجه دارای لنز: 17 میلی متر فوکوس: 15...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-4CM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر زاویه دید: 63 درجه دارای لنز: 4.5 میلی متر فوکوس: 2...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-5CAM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر زاویه دید: 48 درجه دارای لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 2...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-9CAM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر زاویه دید: 45 درجه دارای لنز: 9 میلی متر فوکوس: 15...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-1FM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر MACO LENS لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 2 تا 6 سانتی...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-1R اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر LONG DEPTH لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 6 سانتی متر و...
لوازم جانبی بروسکوپ HDV-5CAM-3RM
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-3FM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 3 متر Maco Lens لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 2 تا 6 سانتی...
لوازم جانبی بروسکوپ HDV-5CAM-3RM
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-3RM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 3 متر MACO LENS لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 6 سانتی متر و...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDW-25CAM-30G اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 30 متر FIBER GLASS لنز: 25 میلی متر فوکوس: 6 سانتی متر و...
کابل ویدیو بروسکوپ BR-17CAM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر  زاویه دید: 50 درجه دارای لنز: 17 میلی متر فوکوس: 15...
لوازم جانبی بروسکوپ BR-9CAM-2M
کابل ویدیو بروسکوپ BR-9CAM-2M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 2 متر زاویه دید: 45 درجه دارای لنز: 9 میلی متر فوکوس: 15...
کابل ویدیو بروسکوپ BR-9CAM-5M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 5 متر  زاویه دید: 45 درجه دارای لنز: 9 میلی متر فوکوس: 15...
لوازم جانبی بروسکوپ HDV-5CAM-3RM
کابل ویدیو بروسکوپ HDV-4CAM-1FM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر Maco Lens لنز: 4 میلی متر فوکوس: 2 تا 6 سانتی...
بروسکوپ دیجیتال MC200 اکستچ Extech
موجود
Digital Microscope / Camera دارای صفحه نمایش ̎ 2.8 TFT Color 1x ~ 10x ,...
بروسکوپ مینی دیجیتال MC108 اکستچ Extech
موجود
Digital Mini Microscopes 7x ~ 27x :زوم اپتیکال زوم دیجیتال: 4x روشنایی با LED و...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-17CAM-2M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 2 متر زاویه دید: 50 درجه دارای لنز: 17 میلی متر فوکوس: 15...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-17CAM-5M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 5 متر زاویه دید: 50 درجه دارای لنز: 17 میلی متر فوکوس: 15...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-4CM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر زاویه دید: 63 درجه دارای لنز: 4.5 میلی متر فوکوس: 2...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-5CAM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر زاویه دید: 48 درجه دارای لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 2...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ BR-9CAM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر زاویه دید: 45 درجه دارای لنز: 9 میلی متر فوکوس: 15...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-1FM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر MACO LENS لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 2 تا 6 سانتی...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-1R اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر LONG DEPTH لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 6 سانتی متر و...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-3FM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 3 متر Maco Lens لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 2 تا 6 سانتی...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDV-5CAM-3RM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 3 متر MACO LENS لنز: 5.5 میلی متر فوکوس: 6 سانتی متر و...
کابل رابط ویدئو بروسکوپ HDW-25CAM-30G اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 30 متر FIBER GLASS لنز: 25 میلی متر فوکوس: 6 سانتی متر و...
کابل ویدیو بروسکوپ BR-17CAM اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 1 متر  زاویه دید: 50 درجه دارای لنز: 17 میلی متر فوکوس: 15...
کابل ویدیو بروسکوپ BR-9CAM-2M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 2 متر زاویه دید: 45 درجه دارای لنز: 9 میلی متر فوکوس: 15...
کابل ویدیو بروسکوپ BR-9CAM-5M اکستچ Extech
موجود
طول کابل: 5 متر  زاویه دید: 45 درجه دارای لنز: 9 میلی متر فوکوس: 15...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من