شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ادیتل

کالیبراتور ADT672 ادیتل Additel
موجود
مدل های گیج Gauge pressure Compound Pressure Absolute pressure Differential pressure نمایش همزمان دو پارامتر...
کالیبراتور خودکار فشار ADT761 ادیتل Additel
موجود
Automated pressure calibrators مناسب برای گیج ها , ترانسمیتر ها دارای پمپ داخلی و کنترل...
کالیبراتور لوپ ADT220 ادیتل Additel
موجود
Loop Calibrators اندازه گیری لوپ جریان: 30mA اندازه گیری ولتاژ: 300mV ~ 60V- خروجی جریان: mAا22...
کالیبراتور ADT672 ادیتل Additel
موجود
مدل های گیج Gauge pressure Compound Pressure Absolute pressure Differential pressure نمایش همزمان دو پارامتر...
کالیبراتور خودکار فشار ADT761 ادیتل Additel
موجود
Automated pressure calibrators مناسب برای گیج ها , ترانسمیتر ها دارای پمپ داخلی و کنترل...
کالیبراتور لوپ ADT220 ادیتل Additel
موجود
Loop Calibrators اندازه گیری لوپ جریان: 30mA اندازه گیری ولتاژ: 300mV ~ 60V- خروجی جریان: mAا22...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من