شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن بوشی آدا

فن 80*80 تابلویی 12VDC بوشی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0812HS-D70-LF سایز: 80 * 80 * 15 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 38.6 A
فن تابلو 120*120 بوشی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1224MS-A71GL سایز: 120x120x25 میلی متر ولتاژ : DC 24 جریان : 0.2 A
فن تابلو 80*80 بوشی 24 ولت آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0824HS-A70GL سایز: 80 * 80 * 25 میلی متر ولتاژ: 24  DC جریان : A 0.16
فن تابلو برق 120*120 بوشی 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1212MS-A71GL سایز: 25 * 120* 120 میلی متر ولتاژ: 12 DC آمپر: 0.34 A
فن تابلو برق 80*80 بوشی 230VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AA8382HS-AW سایز: 80 * 80 * 38 میلی متر ولتاژ: 230 VC جریان: 0.06 A
فن تابلویی 24 ولت DC بوشی پهن آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل : AD0624HS-A70GL نام های دیگر فن : AD0624HS-A70GL ،ADO624HS-A7OGL ،AD0624HSA70GL ولتاژ: 24 DC جریان: 0.15 A
فن تابلویی 5*40 بوشی 5 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0405HS-G70 سایز:5 * 40 * 10میلی متر ولتاژ: 5 DC جریان: 0.19 A
فن 80*80 تابلویی 12VDC بوشی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0812HS-D70-LF سایز: 80 * 80 * 15 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 38.6 A
فن تابلو 120*120 بوشی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1224MS-A71GL سایز: 120x120x25 میلی متر ولتاژ : DC 24 جریان : 0.2 A
فن تابلو 80*80 بوشی 24 ولت آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0824HS-A70GL سایز: 80 * 80 * 25 میلی متر ولتاژ: 24  DC جریان : A 0.16
فن تابلو برق 120*120 بوشی 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1212MS-A71GL سایز: 25 * 120* 120 میلی متر ولتاژ: 12 DC آمپر: 0.34 A
فن تابلو برق 80*80 بوشی 230VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AA8382HS-AW سایز: 80 * 80 * 38 میلی متر ولتاژ: 230 VC جریان: 0.06 A
فن تابلویی 24 ولت DC بوشی پهن آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل : AD0624HS-A70GL نام های دیگر فن : AD0624HS-A70GL ،ADO624HS-A7OGL ،AD0624HSA70GL ولتاژ: 24 DC جریان: 0.15 A
فن تابلویی 5*40 بوشی 5 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0405HS-G70 سایز:5 * 40 * 10میلی متر ولتاژ: 5 DC جریان: 0.19 A
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من