شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

آرونیا

اسپكتروم آنالايزر پرتابل ديجيتال حافظه دار HF-6065V4 آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 6GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور AM/FM...
اسپكتروم آنالايزر دستی ديجيتال حافظه دار HF-XFR PRO آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار KHz ~ 9.4GHzا9 استاندارد های نظامی نوت بوک Dell latitude E6400XFR امپدانس...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل 1 گیگاهرتز آرونیا Aaronia HNF-5035
موجود
دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 1MHz نمایشگر LCD افزایش فرکانس ماکزیمم به 20MHz و30MHz (...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل HF-60105-V4 آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 1MHz ~ 9.4GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور AM/FM/PM/GSM...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل آرونیا Aaronia NF-XFR
موجود
دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 20MHz استاندارد های نظامی افزایش فرکانس ماکزیمم به  30MHz (...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل دیجیتال آرونیا Aaronia HF-6085V4
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 8GHz نمایشگر LCD مپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور AM/FM/PM لول متر True...
اسپکتروم آنالایزر دستی 1 گیگاهرتز آرونیا Aaronia HF-XFR
موجود
دیجیتال حافظه دار 1MHz ~ 9.4GHz استاندارد های نظامی نوت بوک  Dell latitude E6400XFR امپدانس...
اسپکتروم آنالایزر دستی 4 گیگاهرتز آرونیا Aaronia HF-4040
موجود
دیجیتال حافظه دار 100MHz ~ 4GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور...
اسپکتروم آنالایزر دستی HF-2025E آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 700MHz ~ 2.5GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور...
اسپکتروم آنالایزر دستی آرونیا Aaronia NF-1010E
موجود
دیجیتال حافظه دار 10Hz ~ 10KHz نمایشگر LCD اندازه گیری میدان مغناطیسی (گوس متر) True...
اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار NF-3020 آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10Hz ~ 400KHz نمایشگر LCD اندازه گیری میدان مغناطیسی (گوس متر) True...
اسپكتروم آنالايزر پرتابل ديجيتال حافظه دار HF-6065V4 آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 6GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور AM/FM...
اسپكتروم آنالايزر دستی ديجيتال حافظه دار HF-XFR PRO آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار KHz ~ 9.4GHzا9 استاندارد های نظامی نوت بوک Dell latitude E6400XFR امپدانس...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل 1 گیگاهرتز آرونیا Aaronia HNF-5035
موجود
دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 1MHz نمایشگر LCD افزایش فرکانس ماکزیمم به 20MHz و30MHz (...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل HF-60105-V4 آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 1MHz ~ 9.4GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور AM/FM/PM/GSM...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل آرونیا Aaronia NF-XFR
موجود
دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 20MHz استاندارد های نظامی افزایش فرکانس ماکزیمم به  30MHz (...
اسپکتروم آنالایزر پرتابل دیجیتال آرونیا Aaronia HF-6085V4
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 8GHz نمایشگر LCD مپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور AM/FM/PM لول متر True...
اسپکتروم آنالایزر دستی 1 گیگاهرتز آرونیا Aaronia HF-XFR
موجود
دیجیتال حافظه دار 1MHz ~ 9.4GHz استاندارد های نظامی نوت بوک  Dell latitude E6400XFR امپدانس...
اسپکتروم آنالایزر دستی 4 گیگاهرتز آرونیا Aaronia HF-4040
موجود
دیجیتال حافظه دار 100MHz ~ 4GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور...
اسپکتروم آنالایزر دستی HF-2025E آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 700MHz ~ 2.5GHz نمایشگر LCD امپدانس ورودی 50 اهم Audio Output دمدولاتور...
اسپکتروم آنالایزر دستی آرونیا Aaronia NF-1010E
موجود
دیجیتال حافظه دار 10Hz ~ 10KHz نمایشگر LCD اندازه گیری میدان مغناطیسی (گوس متر) True...
اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار NF-3020 آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10Hz ~ 400KHz نمایشگر LCD اندازه گیری میدان مغناطیسی (گوس متر) True...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من