شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

آرونیا

کارت اسپکتروم آنالایزر 10 گیگاهرتز HF-6080V4X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 8GHz امپدانس ورودی 50 اهم Audia Output دمدولاتور/FM/PMAM/FM لول متر True RMS...
کارت اسپکتروم آنالایزر HF RSA 6000 آرونیا Aaronia
موجود
اسپکتروم آنالایزر کنترل از راه دور دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 6GHz امپدانس ورودی 50...
کارت اسپکتروم آنالایزر HF-6060V4X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 6GHz امپدانس ورودی 50 اهم Audia Output دمدولاتور AM/FM ارتباط...
کارت اسپکتروم آنالایزر NF-5030X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 1MHz PEAK Hold True RMS افزایش فرکانس ماکزیمم به 30...
کارت اسپکتروم آنالایزر NFRSA5000 آرونیا Aaronia
موجود
اسپکتروم آنالایزر ( کارت شبکه ای ) کنترل از راه دور دیجیتال حافظه دار 1Hz~1MHz...
کارت اسپکتروم آنالایزر دیجیتال HF-60100V4X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 1MHz ~ 9.4GHz امپدانس ورودی 50 اهم Audia Output دمدولاتور PM/GSM/AM/FM  لول...
کارت اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار Aaronia HFRSA9000
موجود
اسپکتروم آنالایزر کنترل از راه دور دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 9.4GHz امپدانس ورودی 50...
کارت اسپکتروم آنالایزر 10 گیگاهرتز HF-6080V4X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 8GHz امپدانس ورودی 50 اهم Audia Output دمدولاتور/FM/PMAM/FM لول متر True RMS...
کارت اسپکتروم آنالایزر HF RSA 6000 آرونیا Aaronia
موجود
اسپکتروم آنالایزر کنترل از راه دور دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 6GHz امپدانس ورودی 50...
کارت اسپکتروم آنالایزر HF-6060V4X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 10MHz ~ 6GHz امپدانس ورودی 50 اهم Audia Output دمدولاتور AM/FM ارتباط...
کارت اسپکتروم آنالایزر NF-5030X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 1MHz PEAK Hold True RMS افزایش فرکانس ماکزیمم به 30...
کارت اسپکتروم آنالایزر NFRSA5000 آرونیا Aaronia
موجود
اسپکتروم آنالایزر ( کارت شبکه ای ) کنترل از راه دور دیجیتال حافظه دار 1Hz~1MHz...
کارت اسپکتروم آنالایزر دیجیتال HF-60100V4X آرونیا Aaronia
موجود
دیجیتال حافظه دار 1MHz ~ 9.4GHz امپدانس ورودی 50 اهم Audia Output دمدولاتور PM/GSM/AM/FM  لول...
کارت اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار Aaronia HFRSA9000
موجود
اسپکتروم آنالایزر کنترل از راه دور دیجیتال حافظه دار 1Hz ~ 9.4GHz امپدانس ورودی 50...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من