شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

تابلویی مور الکتریک

Pannel-Power-Supply-Evolution-Murr-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه تابلویی Evolution مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
دو فاز و سه فاز رنج دمای گسترده Cا°70+... Cا°25- دارای تائیدیه برای کاربرد های...
Pannel-Power-Supply-PICCO-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه تابلویی PICCO مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
تک فاز 16 مدل 24 / 12 V خروجی 100 / 60 / 30 /...
Pannel-Power-Supply-Ecco-rail-Murr-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه تابلویی تک فاز Eco Rail مور الکترونیک
موجود
تک فاز 40°C بالاترین قدرت در دمای محیط اتصال ترمینال پیچی 240 ... 100 /...
Pannel-Power-Supply-MCS-B.-Murr-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه تابلویی تک فاز MCS-B Murr Elektronik
موجود
تک فاز ولتاژ ورودی وسیع امکان انجام عملیات به صورت سری و موازی
Pannel-Power-Supply-EMPARRO-02-Murr-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه تابلویی سه فاز EMPARRO مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
سه فاز 150% افزایش قدرت در 4 ثانیه بازده بالای %95  3 x 324 ......
Pannel-Power-Supply-EMPARRO-Murr-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ تکفاز EMPARRO مور الکترونیک
موجود
تک فاز 150% افزایش قدرت در 4 ثانیه  265...85 V AC / 90...250 V DC...
Pannel-Power-Supply-Emparro-67-Murr-Elektronik.001-Radelectric
منبع تغذیه کف خواب Evolution 67/Emparro 67 مور الکترونیک
موجود
تک فاز IP 67 حفاظت در برابر اضافه ولتاژ( Overload ) و مدار کوتاه (...
منبع تغذیه تابلویی Evolution مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
دو فاز و سه فاز رنج دمای گسترده Cا°70+... Cا°25- دارای تائیدیه برای کاربرد های...
منبع تغذیه تابلویی PICCO مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
تک فاز 16 مدل 24 / 12 V خروجی 100 / 60 / 30 /...
منبع تغذیه تابلویی تک فاز Eco Rail مور الکترونیک
موجود
تک فاز 40°C بالاترین قدرت در دمای محیط اتصال ترمینال پیچی 240 ... 100 /...
منبع تغذیه تابلویی تک فاز MCS-B Murr Elektronik
موجود
تک فاز ولتاژ ورودی وسیع امکان انجام عملیات به صورت سری و موازی
منبع تغذیه تابلویی سه فاز EMPARRO مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
سه فاز 150% افزایش قدرت در 4 ثانیه بازده بالای %95  3 x 324 ......
منبع تغذیه سوئیچینگ تکفاز EMPARRO مور الکترونیک
موجود
تک فاز 150% افزایش قدرت در 4 ثانیه  265...85 V AC / 90...250 V DC...
منبع تغذیه کف خواب Evolution 67/Emparro 67 مور الکترونیک
موجود
تک فاز IP 67 حفاظت در برابر اضافه ولتاژ( Overload ) و مدار کوتاه (...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من