شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

دوبل DC گودویل

Dual-DC-Power-Supply-GPR-3060D-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل 30 ولت 6 آمپر GPR-3060D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 6 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
Dual-DC-Power-Supply-GPS-2303-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-2303 گودویل
موجود
دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال
Dual-DC-Power-Supply-GPS-3303-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-3303 GW instek
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر
Dual-DC-Power-Supply-GPC-6030D-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ متغیر GPC-6030D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 60 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
Dual-DC-Power-Supply-GPS-4303-GWinstek.001-Radelectric
منبع تغذیه دوبل DC تراکینگ GPS-4303 گودویل
موجود
4 کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی متغیر 2/2 تا 5/2 ولت...
منبع تغذیه DC دوبل 30 ولت 6 آمپر GPR-3060D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 6 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-2303 گودویل
موجود
دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ GPS-3303 GW instek
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر
منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ متغیر GPC-6030D گودویل
موجود
سه کاناله دوبل تراکینگ 60 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر...
منبع تغذیه دوبل DC تراکینگ GPS-4303 گودویل
موجود
4 کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی متغیر 2/2 تا 5/2 ولت...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من