شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

منبع تغذیه DC جی پی اس

منبع تغذیه DC تک کانال 3020S جی پی اس GPS
موجود
خروجي  30V/20A داراي قابلیت aging test
DC-Pannel-Power-Supply-3303S‌-GWinstek.Radelectric
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 3303S‌ جی پی اس GPS
موجود
با خروجي  30V/3A داراي كليد خاموش/روشن نمودن خروجي
DC-Pannel-Power-Supply-3305S-Goldstar.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کاناله 3305S جی پی اس GPS
موجود
با خروجي  30V/5A داراي كليد خاموش/روشن نمودن خروجي
منبع تغذیه DC تک کانال 3020S جی پی اس GPS
موجود
خروجي  30V/20A داراي قابلیت aging test
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 3303S‌ جی پی اس GPS
موجود
با خروجي  30V/3A داراي كليد خاموش/روشن نمودن خروجي
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کاناله 3305S جی پی اس GPS
موجود
با خروجي  30V/5A داراي كليد خاموش/روشن نمودن خروجي
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من