شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

منبع تغذیه DC اکستچ

منبع تغذیه DC تک کانال 382202 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ دارای محافظ اتصال کوتاه...
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 382260 اکستچ
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای سه رنج ولتاژ DC 16.4 ~ 0 V /...
منبع تغذیه DC تک کاناله 3382203 اکستچ EXTECH
موجود
Output DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ 5V , 12V...
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر382276 اکستچ EXTECH
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای تغذیه 220 یا 110 ولت ( مدل 382275 )...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال 382280 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply Programmable قابلیت برنامه ریزی خروجی قابلیت تعیین جریان ثابت یا ولتاژ ثابت...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کاناله DC382200 اکستچ EXTECH
موجود
دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ دارای محافظ اتصال کوتاه دارای محدود کننده...
منبع تغذیه DC تک کانال 382202 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ دارای محافظ اتصال کوتاه...
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 382260 اکستچ
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای سه رنج ولتاژ DC 16.4 ~ 0 V /...
منبع تغذیه DC تک کاناله 3382203 اکستچ EXTECH
موجود
Output DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ 5V , 12V...
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر382276 اکستچ EXTECH
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای تغذیه 220 یا 110 ولت ( مدل 382275 )...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال 382280 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply Programmable قابلیت برنامه ریزی خروجی قابلیت تعیین جریان ثابت یا ولتاژ ثابت...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کاناله DC382200 اکستچ EXTECH
موجود
دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ دارای محافظ اتصال کوتاه دارای محدود کننده...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من