شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کانکتور شیر برقی

پایه کانکتور شیر برقی RC مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: RC خاموشی در اوج: max. 300 V تایم تاخیر: max. 20 ms حداکثر قدرت: max. 25 W (VA)...
کانکتور شیر برقی 18mm مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: PVC جریان عملیاتی: max. 1 A ولتاژ عملیاتی: 24 V AC/DC ±10% قطر سیم: 3× 0.75 mm² دامنه...
کانکتور شیر برقی SVS مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: SVS جریان عملیاتی: max. 1 A ولتاژ عملیاتی: 110 V AC/DC + 230 V AC/DC قطر سیم: 3×...
پایه کانکتور شیر برقی RC مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: RC خاموشی در اوج: max. 300 V تایم تاخیر: max. 20 ms حداکثر قدرت: max. 25 W (VA)...
کانکتور شیر برقی 18mm مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: PVC جریان عملیاتی: max. 1 A ولتاژ عملیاتی: 24 V AC/DC ±10% قطر سیم: 3× 0.75 mm² دامنه...
کانکتور شیر برقی SVS مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: SVS جریان عملیاتی: max. 1 A ولتاژ عملیاتی: 110 V AC/DC + 230 V AC/DC قطر سیم: 3×...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من