شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ضخامت سنج

ضخامت سنج رنگ UT-341 یونیتیUNIT
موجود
قابلیت اندازه گیری ضخامت رنگ روی فلز 1000 ~ 0 um : رنج  خواندن 2000...
ضخامت سنج رنگ UT-342 یونیتی UNIT
موجود
قابلیت اندازه گیری ضخامت رنگ روی فلز و غیر فلز 1000 ~ 0 um :...
ضخامت سنج رنگ UT-341 یونیتیUNIT
موجود
قابلیت اندازه گیری ضخامت رنگ روی فلز 1000 ~ 0 um : رنج  خواندن 2000...
ضخامت سنج رنگ UT-342 یونیتی UNIT
موجود
قابلیت اندازه گیری ضخامت رنگ روی فلز و غیر فلز 1000 ~ 0 um :...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من