شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کانکتور کتابی با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی

کانکتور کتابی THIC 24 چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
موجود
مدل: THIC 24 درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 76 g سایز: 104.27
کانکتور کتابی THIC06L چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
موجود
مدل: THIC 06 L درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 48 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی چند پین THCC10G با پلاستیک محافظ حرارتی ایلمه ILME
موجود
مدل: THCC 10 G درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 39 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی THIC 24 چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
موجود
مدل: THIC 24 درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 76 g سایز: 104.27
کانکتور کتابی THIC06L چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
موجود
مدل: THIC 06 L درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 48 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی چند پین THCC10G با پلاستیک محافظ حرارتی ایلمه ILME
موجود
مدل: THCC 10 G درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 39 g سایز: 57.27
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من