شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

تکترونیکس

اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ TDS-2014C حافظه دار 100 مگاهرتز 4 کانال تکترونیکس
موجود
100 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا2 صفحه...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ تکترونیکس 70MHz دیجیتال 2 کانال TDS-2004C
موجود
70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 1GS/s+ صفحه...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ حافظه دار دیجیتالی تکترونیکس TDS-1012C-EDU
موجود
100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 1GS/s صفحه...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال 4 کاناله تکترونیکس TDS-2024C
موجود
200 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا2 صفحه...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال 70 مگاهرتز 2 کانال TDS-2002C تکترونیکس
موجود
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 1GS/s+...
اسیلوسکوپ TDS-2014C حافظه دار 100 مگاهرتز 4 کانال تکترونیکس
موجود
100 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا2 صفحه...
اسیلوسکوپ تکترونیکس 70MHz دیجیتال 2 کانال TDS-2004C
موجود
70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری 1GS/s+ صفحه...
اسیلوسکوپ حافظه دار دیجیتالی تکترونیکس TDS-1012C-EDU
موجود
100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 1GS/s صفحه...
اسیلوسکوپ دیجیتال 4 کاناله تکترونیکس TDS-2024C
موجود
200 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب سرعت نمونه برداری GS/sا2 صفحه...
اسیلوسکوپ دیجیتال 70 مگاهرتز 2 کانال TDS-2002C تکترونیکس
موجود
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب سرعت نمونه برداری 1GS/s+...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من