شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

هویه قلمی

قلم هویه 15 وات SPI16 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه مستقيم به برق 15 وات Weller
قلم هویه 25 وات SPI27 مستقیم به برق ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه مستقيم به برق 25 وات Weller
قلم هویه 50 وات LR21 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه 50 وات Weller آلمان 
قلم هویه 80 وات WSP80 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه 80 وات Weller آلمان
هویه قلمی 15 وات هاکو N452DASH
موجود
دارای المنت سرامیکی - با قدرت 15W
هویه قلمی 20 وات هاکو N453-DASH
موجود
دارای المنت سرامیکی - با قدرت 20W
هویه قلمی 25 وات N454-P هاکو
موجود
دارای المنت سرامیکی - با قدرت 25W
هویه قلمی 80 وات WP80 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه 80 وات Weller آلمان
هویه قلمی هاکو FX-901 باتری دار
موجود
هویه قلمی با تغذیه باتری مدل FX-901
هویه هوای گرم 100 وات گات ژاپن Goot
موجود
 با 5 عدد نازل نمايشگر ديجيتال كنترل درجه حرارت  پايه هويه
قلم هویه 15 وات SPI16 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه مستقيم به برق 15 وات Weller
قلم هویه 25 وات SPI27 مستقیم به برق ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه مستقيم به برق 25 وات Weller
قلم هویه 50 وات LR21 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه 50 وات Weller آلمان 
قلم هویه 80 وات WSP80 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه 80 وات Weller آلمان
هویه قلمی 15 وات هاکو N452DASH
موجود
دارای المنت سرامیکی - با قدرت 15W
هویه قلمی 20 وات هاکو N453-DASH
موجود
دارای المنت سرامیکی - با قدرت 20W
هویه قلمی 25 وات N454-P هاکو
موجود
دارای المنت سرامیکی - با قدرت 25W
هویه قلمی 80 وات WP80 ولر Weller آلمان
موجود
قلم هويه 80 وات Weller آلمان
هویه قلمی هاکو FX-901 باتری دار
موجود
هویه قلمی با تغذیه باتری مدل FX-901
هویه هوای گرم 100 وات گات ژاپن Goot
موجود
 با 5 عدد نازل نمايشگر ديجيتال كنترل درجه حرارت  پايه هويه
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من