شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

سیگنال ژنراتور

سيگنال ژنراتور LSG-231 لیدر leader
موجود
سيگنال ژنراتورFM مدلLSG-231 ازLEADER ژاپن .
سیگنال ژنراتور RF دیجیتال HM-8134-3 هامگ Hameg
موجود
سینتی سایزری دیجیتال 1Hz ~ 1/2GHz حافظه دار 10 حافظه داخلی با نمایشگر LCD تک...
سیگنال ژنراتور RF دیجیتال HM-8135 هامگ Hameg
موجود
RF سیگنال ژنراتور سیتنی سایزری دیجیتال GHzا3  ~ Hzا1 10 حافظه داخلی با نمایشگر LCD...
سیگنال ژنراتور عقربه ای AG-2601A لودستار Lodestar
موجود
آدیو سیگنال ژنراتور عقربه ای  Hz ~ 1 MHzا10 خروجی سیگنال سینوسی و مربعی
سیگنال ژنراتور عقربه ای SG-4160B لودستار Lodestar
موجود
RF سیگنال ژنراتور عقربه ای KHz ~ 150 MHzا100 450 MHz هارمونیک سوم مدولاسیون AM
سیگنال ژنراتور عقربه ای SG-4162AD لودستار Lodestar
موجود
100 KHz ~ 150 MHz سیگنال ژنراتور RF مدولاسیون AM 450 MHz هارمونیک سوم فرکانس...
سيگنال ژنراتور LSG-231 لیدر leader
موجود
سيگنال ژنراتورFM مدلLSG-231 ازLEADER ژاپن .
سیگنال ژنراتور RF دیجیتال HM-8134-3 هامگ Hameg
موجود
سینتی سایزری دیجیتال 1Hz ~ 1/2GHz حافظه دار 10 حافظه داخلی با نمایشگر LCD تک...
سیگنال ژنراتور RF دیجیتال HM-8135 هامگ Hameg
موجود
RF سیگنال ژنراتور سیتنی سایزری دیجیتال GHzا3  ~ Hzا1 10 حافظه داخلی با نمایشگر LCD...
سیگنال ژنراتور عقربه ای AG-2601A لودستار Lodestar
موجود
آدیو سیگنال ژنراتور عقربه ای  Hz ~ 1 MHzا10 خروجی سیگنال سینوسی و مربعی
سیگنال ژنراتور عقربه ای SG-4160B لودستار Lodestar
موجود
RF سیگنال ژنراتور عقربه ای KHz ~ 150 MHzا100 450 MHz هارمونیک سوم مدولاسیون AM
سیگنال ژنراتور عقربه ای SG-4162AD لودستار Lodestar
موجود
100 KHz ~ 150 MHz سیگنال ژنراتور RF مدولاسیون AM 450 MHz هارمونیک سوم فرکانس...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من