نمایش 1–20 از 23 نتیجه

نحوه تغییرات ولتاژ در اتوترانسفورماتور متغیر ( واریاک، واریابل، دیمر صنعتی ) شرکت گرین دات هند Green Dot India:

مکانیزم کنترل در دستگاه اتوترانس متغیر، واریاک، واریابل به صورت دستی با حرکت بازوی ذغال، جهت کنترل دقیق ولتاژ تا حد یک ولت می‌باشد، که توسط نمایشگر دیجیتال LED، ولتاژ خروجی و جریان مصرفی را نشان می‌دهد.

اتوترانسفورماتور متغیر یا همان واریاک، واریابل گیرین دات هند Green Dot بر اساس تغییر تعداد دور سیم پیچ ها عملیات تغییر ولتاژ را انجام می‌دهد، به این صورت که با افزایش و یا کاهش تعداد دور سیم پیچ های اتوترانس متغیر، واریاک، واریابل گرین دات هند Green Dot به وسیله بازوی متحرک دستی، میزان القای ترانس را تغییر داده و در نتیجه ولتاژ مورد نیاز کم و یا زیاد می‌شود، ( اتوترانسفورماتور متغیر سه فاز (اتوترانس، واریاک، واریابل سه فاز) دارای یک محور گشتاور جهت کنترل هم‌زمان هر یک از فاز ها می‌باشد ).

این روش تغییر ولتاژ هیچگونه تداخلی، با هارمونیکی تولید نکرده و با شکل موج سینوسی کامل ( پیوستگی خطی ) خروجی می‌دهد و هیچ امواجی را در منبع برق ورودی ایجاد نمی‌کند. بالا بودن توان، راندمان، دقت و کیفیت کنترل شده ولتاژ خروجی جزو خصوصیات مهم دستگاه‏ اتوترانس متغیر، واریاک، واریابل گرین دات هند Green Dot India می‌باشد.

نحوه تغییرات ولتاژ در اتوترانسفورماتور متغیر ( واریاک، واریابل، دیمر صنعتی ) شرکت گرین دات هند Green Dot India:

مکانیزم کنترل در دستگاه اتوترانس متغیر، واریاک، واریابل به صورت دستی با حرکت بازوی ذغال، جهت کنترل دقیق ولتاژ تا حد یک ولت می‌باشد، که توسط نمایشگر دیجیتال LED، ولتاژ خروجی و جریان مصرفی را نشان می‌دهد.

اتوترانسفورماتور متغیر یا همان واریاک، واریابل گیرین دات هند Green Dot بر اساس تغییر تعداد دور سیم پیچ ها عملیات تغییر ولتاژ را انجام می‌دهد، به این صورت که با افزایش و یا کاهش تعداد دور سیم پیچ های اتوترانس متغیر، واریاک، واریابل گرین دات هند Green Dot به وسیله بازوی متحرک دستی، میزان القای ترانس را تغییر داده و در نتیجه ولتاژ مورد نیاز کم و یا زیاد می‌شود، ( اتوترانسفورماتور متغیر سه فاز (اتوترانس، واریاک، واریابل سه فاز) دارای یک محور گشتاور جهت کنترل هم‌زمان هر یک از فاز ها می‌باشد ).

این روش تغییر ولتاژ هیچگونه تداخلی، با هارمونیکی تولید نکرده و با شکل موج سینوسی کامل ( پیوستگی خطی ) خروجی می‌دهد و هیچ امواجی را در منبع برق ورودی ایجاد نمی‌کند. بالا بودن توان، راندمان، دقت و کیفیت کنترل شده ولتاژ خروجی جزو خصوصیات مهم دستگاه‏ اتوترانس متغیر، واریاک، واریابل گرین دات هند Green Dot India می‌باشد.