انواع دستگاه چسب زن تروئید:

دستگاه چسب زن تروئید پس از سیم پیچی حلقوی و یا ترویید پیچیدن به منظور حفاظت عایق و جلوگیری از باز شدن سیم پیچ تروئید حلقوی جهت چسب زدن چسب نواری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

دستگاه چسب زن تروئید بسته به ابعاد تروئید حلقوی نوع دستگاه تغییر کرده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگاه چسب زن ترویید شامل :

 

چسب زن فریت حلقوی (تروئید) نیمه اتوماتیک

چسب زن فریت حلقوی (تروئید) اتوماتیک

چسب زن فریت حلقوی (تروئید) تمام اتوماتیک