انواع دستگاه چسب زن بوبین:

دستگاه چسب زن بوبین، بوبین های سیم پیچی شده را جهت عایق شدن و جلوگیری از باز شدن سیم پیچ بوبین دور تا دور آن را چسب نواری می‌زند.

دستگاه چسب زن بوبین بسته به نیاز تولید کننده بر اساس ابعاد مورد تفکیک قرار می‌گیرد.

 

چسب زن نیمه اتوماتیک بوبین

چسب زن اتوماتیک بوبین

چسب زن تمام اتوماتیک بوبین