انواع دستگاه سر سیم زن:

پس از آن که سیم های روکش PVC توسط دستگاه سیم چین سیم لخت کن، لخت و خورد گردید جهت سر سیم زدن فیش مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگاه سر سیم زن بر اساس نوع سر سیم و سایز آن قالب دستگاه سر سیم زن تغییر می‌کند مگر اینکه تولید کننده انبوه بخواهد کارایی دستگاه ها از لحاظ امکانات و مشخصات فنی تغییرکند.

انواع دستگاه سر سیم زن:

 

دستگاه سر سیم زن نیمه اتوماتیک

دستگاه سر سیم زن اتوماتیک

دستگاه سر سیم زن تمام اتوماتیک