نمایش دادن همه 2 نتیجه

دستگاه جازن EI هسته ترانس:

دستگاه جازن EI هسته ترانس، بیشترین کارایی را پس از عملیات سیم پیچی جهت سهولت در کارها با سرعت عمل بالاتر در کوتاه ترین زمان برای جا زدن EI ترانس ها کاربرد دارد.

دستگاه جازن EI هسته ترانس به صورت تک سایز می‌باشد و تنها بر اساس سایز EI جهت جا زدن هم‌زمان مدل دستگاه مشخص می‌گردد که شامل موارد زیر می‌باشد:

 

دستگاه جازن EI هسته ترانس نیمه اتوماتیک

دستگاه جازن EI هسته ترانس اتوماتیک

دستگاه جازن EI هسته ترانس تمام اتوماتیک