دستگاه ضخیم پیچ:

 

دستگاه ضخیم پیچ بنا بر نیاز مشتری در مواردی خاص جهت سیم پیچی سیم هایی با قطر بالا و سیم پیچ هایی با ابعاد بزرگ به موارد زیر تقسیم بندی می‌شوند:

 

ضخیم پیچ دیجیتال 3 قدرته با فولی

ضخیم پیچ اتوماتیک حافظه دار با موتور

ضخیم پیچ اتوماتیک با چسب زن

ضخیم پیچ تمام اتوماتیک با ردیف زن

ضخیم پیچ تمام اتوماتیک با ردیف زن و گلنگدن

ضخیم پیچ تمام اتوماتیک با ردیف زن مجزا و گلنگدن

ضخیم پیچ تمام اتوماتیک 2 محوره