انواع دستگاه ردیف پیچ:

دستگاه ردیف پیچ یا همان چُک پیچ یا سلونویید پیچ کاربردهای حساس تری نسبت به مابقی انواع دستگاه سیم پیچی همچون بوبین پیچ ها و … دارند که بنا به قطر سیم و ابعاد بوبینی که قرار است پیچیده شود ردیف زن آن ها دسته بندی می‌شود.

 

♦   ردیف پیچ نیمه اتوماتیک آنالوگ

♦   ردیف پیچ نیمه اتوماتیک دیجیتال

♦   ردیف پیچ نیمه اتوماتیک حافظه دار

♦   ردیف پیچ نیمه اتوماتیک با ردیف زن

♦   ردیف پیچ نیمه اتوماتیک 5 محوره

♦   ردیف پیچ اتوماتیک 5 محوره