دستگاه تروئید پیچ:

دستگاه‌ تروئید پیچ معمولا در بازار با عنوان حلقوی پیچ نیز مشهور می‌باشد. که هر یک از انواع ترویید پیچ ها بنا به قطر داخلی تروئید، قطر خارجی تروئید، ارتفاع تروئید جهت سیم پیچی و به نسبت قطر سیم آن متفاوت شناخته شده و دسته‌بندی می‌شوند. که شامل:

 

حلقوی پیچ (تروئید پیچ) نیمه اتوماتیک

حلقوی پیچ (تروئید پیچ) اتوماتیک

حلقوی پیچ (تروئید پیچ) تمام اتوماتیک