نمایش دادن همه 10 نتیجه

دستگاه های بوبین پیچ:
دستگاه های بوبین پیچ با نام ترانس پیچ نیز در بازار شناخته می‌شوند. بوبین پیچ ها به انواع مختلف و گوناگونی بنا به سایز بوبین و قطر سیم مختلف تقسیم شده و کاربرد دارند:

♦ بوبین پیچ آنالوگ
♦ بوبین پیچ آنالوگ با فولی
♦ بوبین پیچ آنالوگ با شفت متغیر
♦ بوبین پیچ نمراتوردار
♦ بوبین پیچ نمراتور دار با فولی
♦ بوبین پیچ نمراتور دار با شفت متغیر
♦ بوبین پیچ دیجیتال موتور دار
♦ بوبین پیچ دیجیتال با شفت متغیر
♦ بوبین پیچ نیمه اتوماتیک حافظه دار