هیچ محصولی یافت نشد.

منبع تغذیه Power Supply دستگاهی است که به عنوان منبع انرژی الکتریکی، برای تأمین انرژی الکتریکی یک یا چند بار الکتریکی به کار می رود به عبارتی عملکرد اولیه تمام منبع تغذیه تبدیل انرژی الکتریکی می‌باشد که خروجی آن برای تغذیه و راه اندازی مدارات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. اصطلاح منبع تغذیه اغلب برای وسایلی که حالتی از انرژی الکتریکی را به حالتی دیگر تبدیل می کنند بکار می رود که البته می تواند برای دستگاه هایی که یک فرم دیگر انرژی (نظیر: مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، نیز بکار رود. منبع تغذیه قابل کنترل (Regulated Power Supply) می تواند ولتاژ یا جریان خروجی را در یک مقدار مشخص تنظیم نماید، یک منبع تغذیه تنظیم شده، برای کنترل ولتاژ خروجی یا جریان تا یک مقدار خاص است.

ویژگی هایی مانند: ولتاژ خروجی، حداکثر جریان خروجی، شکل موج خروجی، دقت و در عین حال پایداری مشخصات خروجی و… در منبع تغذیه نیاز بار اعمالی (همان وسیله ای که توسط منبع تغذیه، تغذیه می شود) را تامین می کند.

ویژگی های مشخص منبع تغذیه عبارتند از:

  • مقدار ولتاژ و جریانی که منبع تغذیه می‌تواند برای بار خود تامین کند.
  • چگونگی پایداری ولتاژ خروجی و یا جریان منبع تغذیه زیر خط‌های مختلف و شرایط بار متفاوت.
  • منبع تغذیه چه مدت می‌تواند انرژی را بدون سوخت گیری و یا شارژ تامین کند.