شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

نیرو سنج

نیرو سنج فشاری 475040 اکستچ Extech
موجود
Digital Forge Gauges قابلیت اندازه گیری در دو حالت فشار و کشش 49 newton /...
نیرو سنج فشاری 475044 اکستچ Extech
موجود
Digital Forge Gauges قابلیت اندازه گیری در دو حالت فشار و کشش 20kg :رنج وزن...
نیرو سنج فشاری 475055 اکستچ Extech
موجود
High Capacity Force Gauge قابلیت اتصال به کامپیوتر 100 kg / 220 ibs / 980...
نیرو سنج فشاری 475040 اکستچ Extech
موجود
Digital Forge Gauges قابلیت اندازه گیری در دو حالت فشار و کشش 49 newton /...
نیرو سنج فشاری 475044 اکستچ Extech
موجود
Digital Forge Gauges قابلیت اندازه گیری در دو حالت فشار و کشش 20kg :رنج وزن...
نیرو سنج فشاری 475055 اکستچ Extech
موجود
High Capacity Force Gauge قابلیت اتصال به کامپیوتر 100 kg / 220 ibs / 980...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من