شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

لوکس متر / نورسنج

لوکس متر EA 30 اکستچ Extech
موجود
Light Meters اندازه گیری نور: Fcا40,000 , Luxا400,000 نمایش: MAX / MIN / HOLD نمایش...
لوکس متر EA 33 اکستچ Extech
موجود
Light Meter With Memory اندازه گیری نور: Fcا99.990 , Luxا999.900 دارای دقت Luxا0.01 / FCا0.001 نمایش...
لوکس متر LT 300 اکستچ Extech
موجود
Light Meter اندازه گیری نور: FCا2.000 , Luxا20.000 قابلیت نمایش آنالوگ و دیجیتال دارای کابل...
لوکس متر دیتالاگر SDL 400 اکستچ Extech
موجود
Light Meter/Data Logger امکان ذخیره بر روی کارت SD LUXا100.000 اتصال ترموکوبل 100- الی 1300...
نور سنج EA 31 اکستچ Extech
موجود
Light Meters اندازه گیری نور FCا2.000 , Luxا20.000 نمایش MAX / MIN / HOLD نمایش...
نور سنج جیبی 401027 اکستچ Extech
موجود
Foot Candle / Lux Meter اندازه گیری شدت نور FCا5.000 ~ 0 دقت 1LUX ,...
نور سنج دیتالاگر HD450 اکستچ Extech
موجود
Heavy Duty Light Meters اندازه گیری نور Fcا40.000 , Luxا400,000 حافظه: 16000 مقدار نمایش: Max...
لوکس متر EA 30 اکستچ Extech
موجود
Light Meters اندازه گیری نور: Fcا40,000 , Luxا400,000 نمایش: MAX / MIN / HOLD نمایش...
لوکس متر EA 33 اکستچ Extech
موجود
Light Meter With Memory اندازه گیری نور: Fcا99.990 , Luxا999.900 دارای دقت Luxا0.01 / FCا0.001 نمایش...
لوکس متر LT 300 اکستچ Extech
موجود
Light Meter اندازه گیری نور: FCا2.000 , Luxا20.000 قابلیت نمایش آنالوگ و دیجیتال دارای کابل...
لوکس متر دیتالاگر SDL 400 اکستچ Extech
موجود
Light Meter/Data Logger امکان ذخیره بر روی کارت SD LUXا100.000 اتصال ترموکوبل 100- الی 1300...
نور سنج EA 31 اکستچ Extech
موجود
Light Meters اندازه گیری نور FCا2.000 , Luxا20.000 نمایش MAX / MIN / HOLD نمایش...
نور سنج جیبی 401027 اکستچ Extech
موجود
Foot Candle / Lux Meter اندازه گیری شدت نور FCا5.000 ~ 0 دقت 1LUX ,...
نور سنج دیتالاگر HD450 اکستچ Extech
موجود
Heavy Duty Light Meters اندازه گیری نور Fcا40.000 , Luxا400,000 حافظه: 16000 مقدار نمایش: Max...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من