شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

گودویل اینستک

اسيلوسكوپ 250MHz دو كانال ديجيتال حافظه دار گودویل GDS-3252
موجود
250 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب  2.5 GS/s سرعت نمونه برداری فن...
اسيلوسكوپ 70MHz دو كانال ديجيتال حافظه دار گودویل GDS-1072A-U
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه...
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4 کاناله GDS-2104A گودویل اینستک
موجود
100 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ 150MHz دو کاناله GDS-1152A-U گودویل اینستک
موجود
150 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه...
اسیلوسکوپ 250 مگاهرتز 4 کاناله GDS-3254 گودویل اینستک
موجود
250 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب  5 GS/s  سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ 350 مگاهرتز دو کاناله GDS-3352 گودویل اینستک
موجود
350 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2.5 GS/s سرعت نمونه برداری  فن...
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله GDS-1072U گودویل اینستک
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 250 MS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ حافظه دار 150MHz گودویل GW instek GDS-3152
موجود
150 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2.5 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ حافظه دار گودویل GW instek GDS-1052U
موجود
50 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 250 MS/s سرعت نمونه برداری صفحه...
اسیلوسکوپ حافظه دار گودویل GW instek GDS-1102U
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب  250 MS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ دیجیتال 100MHz گودویل GW instek GDS-2102A
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری ماژول...
اسیلوسکوپ دیجیتال 70MHz 4CH گودویل GW instek GDS-2074A
موجود
70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری ماژول...
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ GDS-6032A دو کاناله 30MHz گودویل
موجود
30 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب CRT read out سرعت نمونه...
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ GDS-6052A دو کاناله 40MHz گودویل
موجود
50 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب CRT read out سرعت نمونه...
اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار 100 مگاهرتز 2 کانال گودویل GDS-1102A-U
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ گودویل 200 مگاهرتز 2 کاناله GDS-2202A
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری ...
اسيلوسكوپ 250MHz دو كانال ديجيتال حافظه دار گودویل GDS-3252
موجود
250 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب  2.5 GS/s سرعت نمونه برداری فن...
اسيلوسكوپ 70MHz دو كانال ديجيتال حافظه دار گودویل GDS-1072A-U
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه...
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4 کاناله GDS-2104A گودویل اینستک
موجود
100 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ 150MHz دو کاناله GDS-1152A-U گودویل اینستک
موجود
150 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه...
اسیلوسکوپ 250 مگاهرتز 4 کاناله GDS-3254 گودویل اینستک
موجود
250 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب  5 GS/s  سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ 350 مگاهرتز دو کاناله GDS-3352 گودویل اینستک
موجود
350 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2.5 GS/s سرعت نمونه برداری  فن...
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله GDS-1072U گودویل اینستک
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 250 MS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ حافظه دار 150MHz گودویل GW instek GDS-3152
موجود
150 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2.5 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ حافظه دار گودویل GW instek GDS-1052U
موجود
50 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 250 MS/s سرعت نمونه برداری صفحه...
اسیلوسکوپ حافظه دار گودویل GW instek GDS-1102U
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب  250 MS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ دیجیتال 100MHz گودویل GW instek GDS-2102A
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری ماژول...
اسیلوسکوپ دیجیتال 70MHz 4CH گودویل GW instek GDS-2074A
موجود
70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار 4 عدد پروب 2 GS/s سرعت نمونه برداری ماژول...
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ GDS-6032A دو کاناله 30MHz گودویل
موجود
30 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب CRT read out سرعت نمونه...
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ GDS-6052A دو کاناله 40MHz گودویل
موجود
50 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب CRT read out سرعت نمونه...
اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار 100 مگاهرتز 2 کانال گودویل GDS-1102A-U
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من