شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

اکستچ

ثبت کننده دما و رطوبت RHT10 اکستچ Extech
Humidity and Temperature USB Datalogger اتصال به کامپیوتر USB حرارت: Cا°70 ~ 40- رطوبت: %100...
ثبت کننده دما و رطوبت RHT20 اکستچ Extech
Humidity and Temperature Datalogger ثبت کننده رطوبت و دما RHT 20 اتصال به کامپیوتر USB...
ثبت کننده دما، رطوبت گاز و دی اکسید کربن SD800 اکستچ Extech
CO2/Humidity/Temperature Data Logger نمایش همزمان دما , رطوبت , دی اکسید کربن دی اکسید کربن:...
ثبت کننده رطوبت و حرارت RH520A اکستچ Extech
Humidity & Temperature Chart Recorder قبلیت اندازه گیری دما و رطوبت و نقطه شبنم صفحه...
دما و رطوبت سنج EA20 اکستچ Extech
Hygro-Thermometer قابلیت نمایش همزمان دما و رطوبت دارای نمایش به صورت آنالوگ رطوبت: %95 ~...
دماسنج و رطوبت سنج قلمی 44550 اکستچ Extech
Humidity / Temperature Pen نمایش: Max / Min رطوبت: %90 ~ 10 دما: Cا°50 ~ 10- دقت...
دماسنج و رطوبت سنج محیطی RH101 اکستچ Extech
نمایش همزمان دو پارامتر دما سنسور داخلی: Cا°60 ~ 20- دما لیزر: Cا°500 ~ 50-...
دیتالاگر رطوبت سنج نفوذی SDL550 اکستچ Extech
Hygro - Thermometer رطوبت 10 الی 95 درصد + دما 0 الی 50 درجه سانتی...
دیتالاگر رطوبت سنج و دماسنج EA25 اکستچ Extech
Hygro-Thermometer/DATALOGER قابلیت نمایش همزمان دما و رطوبت قابلیت اتصال به کامپیوتر حافظه: 15000 مقدار رطوبت:...
رطوبت سنج 445815 اکستچ Extech
Hygro-Thermometer Humidity Alert w/Dew نمایش همزمان رطوبت , دما و نقطه شبنم دارای سنسور بیرونی...
رطوبت سنج چوب و مصالح نفوذی MO210 اکستچ Extech
Pinless Moisture Meter رطوبت 6 الی 44 درصد چوب 0.2 الی 2 درصد مصالح ساختمانی...
رطوبت سنج خاک MO750 اکستچ Extech
Soli Moisture Meter اندازه گیری میزان رطوبت خاک 0 الی 50 درصد پراب میله ای...
رطوبت سنج سطحی چوب و مصالح MO280 اکستچ Extech
Pinless Moisture Meter رطوبت 0 الی 99 درصد سرعت بالا انتخاب 10 مدل چوب کالیبراسیون...
رطوبت سنج نفوذی MO230 اکستچ Extech
Pocket Moisture Meter رطوبت سنج نفوذی چوب و مصالح ساختمانی مناسب برای اندازه گیری: چوب ,...
رطوبت سنج نفوذی MO270 اکستچ Extech
قابلیت رسم گراف بر روی نمایشگر رنگی قابلیت نمایش همزمان 8 سنسور قابلیت ذخیره اطلاعات...
رطوبت سنج نفوذی چوب Mo100 اکستچ Extech
Pinless Moisture Meter رطوبت 0 الی 100 درصد مخصوص چوب و مصالح دارای 8 گروه...
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
ثبت کننده دما و رطوبت RHT10 اکستچ Extech
Humidity and Temperature USB Datalogger اتصال به کامپیوتر USB حرارت: Cا°70 ~ 40- رطوبت: %100...
ثبت کننده دما و رطوبت RHT20 اکستچ Extech
Humidity and Temperature Datalogger ثبت کننده رطوبت و دما RHT 20 اتصال به کامپیوتر USB...
ثبت کننده دما، رطوبت گاز و دی اکسید کربن SD800 اکستچ Extech
CO2/Humidity/Temperature Data Logger نمایش همزمان دما , رطوبت , دی اکسید کربن دی اکسید کربن:...
ثبت کننده رطوبت و حرارت RH520A اکستچ Extech
Humidity & Temperature Chart Recorder قبلیت اندازه گیری دما و رطوبت و نقطه شبنم صفحه...
دما و رطوبت سنج EA20 اکستچ Extech
Hygro-Thermometer قابلیت نمایش همزمان دما و رطوبت دارای نمایش به صورت آنالوگ رطوبت: %95 ~...
دماسنج و رطوبت سنج قلمی 44550 اکستچ Extech
Humidity / Temperature Pen نمایش: Max / Min رطوبت: %90 ~ 10 دما: Cا°50 ~ 10- دقت...
دماسنج و رطوبت سنج محیطی RH101 اکستچ Extech
نمایش همزمان دو پارامتر دما سنسور داخلی: Cا°60 ~ 20- دما لیزر: Cا°500 ~ 50-...
دیتالاگر رطوبت سنج نفوذی SDL550 اکستچ Extech
Hygro - Thermometer رطوبت 10 الی 95 درصد + دما 0 الی 50 درجه سانتی...
دیتالاگر رطوبت سنج و دماسنج EA25 اکستچ Extech
Hygro-Thermometer/DATALOGER قابلیت نمایش همزمان دما و رطوبت قابلیت اتصال به کامپیوتر حافظه: 15000 مقدار رطوبت:...
رطوبت سنج 445815 اکستچ Extech
Hygro-Thermometer Humidity Alert w/Dew نمایش همزمان رطوبت , دما و نقطه شبنم دارای سنسور بیرونی...
رطوبت سنج چوب و مصالح نفوذی MO210 اکستچ Extech
Pinless Moisture Meter رطوبت 6 الی 44 درصد چوب 0.2 الی 2 درصد مصالح ساختمانی...
رطوبت سنج خاک MO750 اکستچ Extech
Soli Moisture Meter اندازه گیری میزان رطوبت خاک 0 الی 50 درصد پراب میله ای...
رطوبت سنج سطحی چوب و مصالح MO280 اکستچ Extech
Pinless Moisture Meter رطوبت 0 الی 99 درصد سرعت بالا انتخاب 10 مدل چوب کالیبراسیون...
رطوبت سنج نفوذی MO230 اکستچ Extech
Pocket Moisture Meter رطوبت سنج نفوذی چوب و مصالح ساختمانی مناسب برای اندازه گیری: چوب ,...
رطوبت سنج نفوذی MO270 اکستچ Extech
قابلیت رسم گراف بر روی نمایشگر رنگی قابلیت نمایش همزمان 8 سنسور قابلیت ذخیره اطلاعات...

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من