شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

دورسنج / تاکومتر

دور سنج مکانیکی 461891 اکستچ Extech
موجود
Contact Techometer نمایش: Max / Min 19.999 ~ 0.5rmp :دور سنج مکانیکی rpm.ft / min.m...
دور سنج نوری دیجیتال 461893 اکستچ Extech
موجود
Photo Techometer نمایش: Max / Min 0.1 rpm دارای دقت بالا 99.99 ~ 5 rmp...
دورسنج لیزری مکانیکی 461895 اکستچ Extech
موجود
Contact / Photo Techometer نمایش: Max  / Min 20.000 ~ 0.5 rpm :دور سنج مکانیکی...
دورسنج نوری UT 371 یونیتی UNIT
موجود
دورسنج نوری 100 هزار RPM نمایش ماکزیمم و مینیمم شمارش تعداد دور
دورسنج نوری UT372 یونیتی UNIT
موجود
Photo Tachometer دورسنج نوری 100 هزار RPM امکان اتصال به کامپیوتر نمایش ماکزیمم و مینیمم...
دورسنج و حرارت سنج RPM10 اکستچ Extech
موجود
Techometer + IR Thermometer دورسنج لیزری و مکانیکی حرارت سنج لیزری: Cا°315 ~ 20 - 20.000...
دور سنج مکانیکی 461891 اکستچ Extech
موجود
Contact Techometer نمایش: Max / Min 19.999 ~ 0.5rmp :دور سنج مکانیکی rpm.ft / min.m...
دور سنج نوری دیجیتال 461893 اکستچ Extech
موجود
Photo Techometer نمایش: Max / Min 0.1 rpm دارای دقت بالا 99.99 ~ 5 rmp...
دورسنج لیزری مکانیکی 461895 اکستچ Extech
موجود
Contact / Photo Techometer نمایش: Max  / Min 20.000 ~ 0.5 rpm :دور سنج مکانیکی...
دورسنج نوری UT 371 یونیتی UNIT
موجود
دورسنج نوری 100 هزار RPM نمایش ماکزیمم و مینیمم شمارش تعداد دور
دورسنج نوری UT372 یونیتی UNIT
موجود
Photo Tachometer دورسنج نوری 100 هزار RPM امکان اتصال به کامپیوتر نمایش ماکزیمم و مینیمم...
دورسنج و حرارت سنج RPM10 اکستچ Extech
موجود
Techometer + IR Thermometer دورسنج لیزری و مکانیکی حرارت سنج لیزری: Cا°315 ~ 20 - 20.000...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من